SELÇUK ECZA GENEL MERKEZİ
ADI                    : SELÇUK ECZA GENEL MERKEZİ
NİTELİĞİ            : İDARİ BİNA
ARSA ALANI     : 9050
İNŞAAT ALANI   : 19.00 m²
YERİ                 : ALTUNİZADE / İSTANBUL
YILI                   : 2011
SAHİBİ              : SELÇUK ECZA DEPOSU

Selçuk Ecza Deposu’ nun genel merkezi olarak Altunizade’ de yapılması planlanan projeye alternatif olarak hazırlanmıştır. Çevresel veriler doğrultusunda, binanın prestijinin daha iyi algılanması için ön yola olabildiğince yaklaşılmış, yapı yükseklik maksimum kullanılmıştır. Vip girişi daha canlı olan Kuşbakışı Sokak tarafından alınmış, ana giriş için ise trafiğin daha sakin olduğu arka yol tercih edilmiştir. Bina iki ana kütle şeklinde plana yerleşmekte ve aralarında bir vadi oluşturmaktadır. Bu vadi giriş seviyesinden alt kotlara doğru derinleşerek yüzey ve hacim olarak zengin bir iç mekan sağlanmaktadır. Çevredeki yoğun yeşil doku bu vadi boyunca binanın içine taşınmıştır. Yukarıdan gün boyu alınan doğal ışık bina içindeki natürel vurguyu arttırmaktadır. Selçuk Ecza Deposu’nun isminin çıkış noktasına gönderme yapılarak geleneksel Selçuklu motifi dış ve iç mekanlarda kullanılmıştır. Motifin ön plana çıktığı kabuk dış mekanda kütlesel algıyı arttırdığı gibi iç mekanlarda da farklı ışık-gölge oyunları hissettirmektedir.