MERKEZ TİCARET BİNASI
ADI           : MERKEZ TİCARET
NİTELİĞİ   : TİCARET
ALANI       : 1.950 m²
YERİ        : KARATAY / KONYA
YILI          : 2009
SAHİBİ     : ABDULLAH IŞIKOĞLU