KOSKİ SU PARKI ÇOK AMAÇLI SALON
 
ADI             : KOSKİ SU PARKI AKVARYUM   
NİTELİĞİ   : KÜLTÜREL
ALANI        : 11.800  m²
YERİ          : MERAM / KONYA 
YILI            : 2009
SAHİBİ      : KOSKİ 
  

Çok amaçlı salon; akvaryum ve müze binaları ile spor salonu birimleri arasındaki yaya aksı üzerinde, arazinin güneydoğusunda yer almaktadır. Salondan çıkan insanları, lineer bir şekilde gölet  ve diğer aktivitelerle buluşturarak yaya sirkülasyonunun sürekliliğinin sağlanması öngörülmüştür. Bu yaya aksı; rampa , merdiven  ve şelalelerle desteklenerek arazideki kot  farkları optimum seviyeye getirilmiştir. Ziyaretçiler gölet çevresinde bu yapı grupları arasından yürürlerken  doğal bir sokak ortamı içerisinde hissetmektedirler.

Önerimizde çok amaçlı salon kompleksinin bir yandan modern ve ergonomik, diğer yandan mimari program ve çevre koşullarına azami uyum sağlayan bir yapı olmasına özen gösterilmiştir.Bu nedenle düşey yükselen çevreye zıt olarak yatayda arazinin eğiminde eriyen bir kütle olması önerilmiştir. Beyaz renk doğallığı temsil ettiği için de bina genelinde bu renk yoğun olarak kullanılmıştır. Geniş cam yüzeylerde güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için yatay güneş kırıcılarla önlem alınmıştır. Aynı nedenlerle yapı genelinde geniş saçaklar önerilmiştir.       

Yapı alanı teraslarla  birlikte toplam 9600 m² dir. Ön proje aşamasında tek kotta ve göletten daha üst bir kotta çözülen salon , arazinin topografik durumundan ve çeşitli mekan ihtiyaçlarından dolayı üç kotta çözülmüştür. +0.00 kotu =1123 kabul edilen ana giriş kotu ; 1000 kişilik çok amaçlı salon , 200 kişilik bölünebilir toplantı  salonları , fuaye , kafeterya , idari bölüm , kulis ve mutfak birimlerine ayrılmıştır.Mutfak  birimleri tüm salona,toplantı salonlarına ve fuayeye farklı kullanımlara da aynı anda hizmet edecek şekilde  tasarlanmıştır.Arazideki kot farkından da yararlanarak binanın arka cephesinde konumlandırılmıştır.Servis girişi ; ana girişin alt kotunda (-5.80 kotu) girişin karşı aksına alınarak çözümlenmiştir.Böylece arazinin  doğal eğiminden ve kolonlardan faydalanılarak gizlenmiştir.Kulis girişi  -2.00 kotunda (1121) bir platform oluşturularak merdivenle + 0.00 kotuna bağlanmıştır.Kulis , sahnenin arkasında konumlanmıştır.Kulis için -6.00 kotunda ayrı bir otopark planlanmıştır.-5.80 kotunda sığınak (personel için kapalı otopark) , klima santralleri , yangın suyu deposu , bina için kullanım suyu deposu ve trafo , jeneratör gibi teknik birimler yer almaktadır.Trafo ve jeneratör spor birimlerine de hizmet edebilmektedir.Çeşitli kullanımlarda sahne için gerekli olan dekor odası da bu kotta yer almaktadır. +5.00 kotunda ise salon için gerekli olan projeksiyon,simültane gibi odalar bulunmaktadır. Ayrıca kazan dairesi de mekanik proje verileri de göz önüne alınarak  bu kotta çözülmüştür. Kazan dairesinin üst kotunda  (+9.00 kotu) roof top cihazları düşünülmüştür.

Yapının suyla ilişki kurma gerekliliği düşünülerek, göletin uzantısı olarak içeri alınan su ile ilişkilendirilmesi ön görülmüştür. Bu anlamda salona eklemlenen yarı açık teraslar zarif kolonlarla suyun üzerinde konumlanmıştır.İç mekanda da aynı nedenden dolayı fuayeden salona geçiş bir havuz aracılığla sağlanmıştır.Toplantı salonlarının fuayesi de bu havuzla  ana fuaye ile bağlanmıştır.Havuzun üst kısmındaki cam yüzeyden  fuayeye doğal ışık alınması sağlanmıştır. Fuaye gerektiğinde fazla sayıda insanın birlikte gerçekleştirebilecekleri çeşitli etkinliklere cevap verebilecek nitenilikte tasarlanmıştır.