KARATAY ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ

ADI        : KONYA TİCARET ODASI KARATAY ÜNİVERSİTESİ

NİTELİĞİ   : EĞİTİM
ARSA ALANI : 90.135 m² 
İNŞAAT ALANI : 91.400 m²
YERİ       : KARATAY / KONYA
YILI       : 2008
SAHİBİ     : KONYA TİCARET ODASI EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI

            Tasarlanan üniversite alanı, merkez fonksiyonlarını taşıması öngörülen bir bölge üzerinde yer almaktadır. Ancak henüz yapılaşmasını tamamlamamış ve yakın çevresinde niteliksiz konut yapılaşmalarının da bulunması, içe dönük tasarım anlayışını zorunlu kılmıştır.

            Günümüz modern üniversitelerin belki de geçmişteki karşılığı diyebileceğimiz medreselerdeki şu tasarım ilkeleri, Selçuklu ve Osmanlı Medreselerindeki mimari felsefeyi bizlere aktarmakta ve günümüze ışık tutmaktadır;

           - Derslik ve araştırma mekanları dışa kapalı, içe dönüktür. Çünkü nitelikli bir öğretim, yoğunlaşma ve konsantrasyonu zorunlu kılar.

-Tüm derslik mekanları bir iç avluya bakar dolayısıyla tüm öğrenciler ve müderrisler etkileşim içindedirler. Bilgilerini birbirleriyle paylaşmakta ve bilimsel münazaralar yapabilmektedirler.

           -Kapalı mekanlar ve üstü açık avlu arasındaki yarı açık revaklar dinlenme ve sosyal ihtiyaçlar için nitelikli mekanlar oluşturmaktadır.

           Bu mimari felsefenin oluşturduğu ruhla ele alınan proje, tüm bu kriterleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Aynı zamanda günümüz bilgi çağında, çağdaş üniversitelerin, çoğulcu ve katılımcı bir yapıyı vurgulamanın yanı sıra, kapsamlı bir kültürel ve sosyal ortam sunması gereklidir. Modern Üniversite tasarımları daha yatay ve çevreci bir anlayışla ele alınmalı, aydınlık ve şeffaf iç mekanları ile içe dönük rehabilite edici nitelikli dış mekanlar öngörmelidir. Üniversite içerisindeki farklı fonksiyonların, mimari üslup birliği içerisinde fakat farklılaşarak çoğulcu bir anlayışla kendini ifade etmelidir.

            90.265 m² lik bir arsa üzerinde tasarlanan üniversite kampüsü toplam 85.000 m² inşaat alanına sahiptir. Üniversitedeki toplam öğrenci sayısının 5000 ila 7000 Kişi arasında değişeceği öngörülmüştür.  2005 yılı YÖK verilerine göre (2005 yılı YÖK verileri,2005;129) öğrenci başına düşen kapalı alan ortalaması Türkiye için 10.5 m² iken, Avrupa Birliği standartlarında minimum 15 m² öngörülmektedir. Üniversite için uygulanan kapalı alan ise kişi başı 18 m² ile Avrupa standartlarının üzerine çıkılmıştır. Kişi başına 2.8 m²  sosyal alan ve 7 m² yeşil alan düşmektedir.

Şehir merkeziyle bağlantıyı en iyi kuzey yönündeki yolun sağlayacağı varsayılarak üniversitenin genel girişi bu yönde düşünülmüştür. Tüm yaya ve araç girişleri ve güvenlik kontrolleri bu noktadan sağlanmıştır. Arsanın çevresinde dolaşan ring-yol hattı tüm yapıları birbirine bağlamıştır. Açık otoparklar bu yolla irtibatlandırılmıştır.  Bu sayede yapılarla çevrelenen iç yeşil avlu araç trafiğinden korunmuş, tamamen yaya alanına ayrılmıştır.

Yeşil iç avlu adeta üniversiteye hayat veren dinamizmini ve canlılığını kazandıran bir alan olarak öngörülmüştür. Gerek oranları gerekse sahip olduğu bağlantılar ve unsurlarıyla nitelikli bir dış mekan oluşturmaktadır. Üniversitenin giriş bölümünde, üniversitenin başı olarak tabir edilebilecek olan rektörlük yapısı bulunmaktadır. Baş bölümüne eklemlendirilen konferans salonu, kütüphane ve yemekhane, rektörlük binasıyla birlikte bir idari iç avlu oluşturmaktadır.