NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BLOKLARI
Fakülte yapıları eğime yaslanarak kademeli bir şekilde sokak etrafında sıralanmıştır. Böylece güneş ve manzaradan maksimum şekilde istifade edilebilmesi sağlanmıştır. Dört kattan oluşan fakülte yapıları  yüksek kottan iki kat algılanmaktadır. Alt kotta ikinci kat seviyesinde kullanılan geniş saçaklı kolonatlar ise yapıyı yataydan ikiye ayırarak binanın yatay algısını ve sokak kurgusundaki sürekliliğini kuvvetlendirmiştir. Terasların üstü fakülte merkezindeki galeriden çıkılabilen bitkilerle desteklenmiş kat bahçeleri olarak kullanılmıştır. Alt kotta yatay ve sürekli formun aksine üst katta daha parçalı bir form kurgusu ele alınarak uzun yapıların siluet içerisinde eriyerek az katlı görünüme katkıda bulunması istenmiştir. Parçalanan formların arasından yükselen ağaçlar  yapıların yeşil ile bütünleşmesini sağlamıştır. Merkezdeki büyük derslik kütlesinin yanlarına takılan öğretim görevlilerinin olduğu parçalı formlar kademelendirilerek hafifletilmiştir.