KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ
Üniversite arazisi topoğrafik açıdan incelendiğinde mülkiyet sınırları içerisinde kalan iki büyük dere yatağı ve vadinin adeta arsayı üçe böldüğü ilk anda göze çarpmaktadır. Birinci büyük vadi üniversitenin ana girişinin bulunduğu, arsanın batısından başlayıp  güneye Meram Dereye doğru uzanan hat, arazinin eğimsiz yapılaşabilir bölümleriyle batı tarafındaki tepeyi ikiye ayırmaktadır. İkinci büyük vadi ise gölet ve rekreasyon alanının yapılacağı ,arazinin kuzeybatısından güneydoğusuna uzanan ve yine yapılaşabilir bölgelerle kuzeydeki tepeyi birbirinden ayırmaktadır. Yapılaşmanın çok zor göründüğü bu tepelerin merkezdeki yapılaşabilir alanla ulaşım bağlantısı da güç görünmektedir.
 
Arazi eğimleri incelendiğinde, kuzeybatıdan başlayıp güney ve güneydoğu yönünde, eğimlerin  %5 ila %15 arasında değişen büyükce bir alan görülmektedir. Bu bölgeden sonra eğimi %15 ila 30 arasında değişen ikinci bir katman yer almaktadır. Daha alt bölgelerde ise %30’dan fazla eğimler  ve dere yataklarının büyüdüğü noktalar bulunmaktadır.
 
Selçuklu Mimarisindeki Medreselerdeki avlulu mekan kurgusu , Osmanlı Mimarisindeki Külliyeler ile doruk noktaya ulaşmıştır. Külliyeler içerisinde Camii, medreseler, İmaret, Kütüphane, Darüşşifa, Kervansaray,Bimarhane, Tabhane, Hamam, Türbe, tekke ve zaviyeler bulunuyordu. İslam toplumunun oluşumunda şehirlerde mahalle hayatı külliyeler çevresindeki mimari yapılarda yoğunlaşmıştır. Merkezinde cami yer almış, cami cuma namazlarındaki zorunlu toplanma yeri olması yanında bir forum ve ilim, tören ve müzakere merkezi olmuştur. Bu manada külliyeler  bu merkezi tamamlayan yapılardan oluşmuştur. Bu yapılar arasındaki nitelikli dış mekanlar külliyelerin aynı zamanda şehrin sosyal ve kültürel yaşamının hayat bulduğu ortamlar olagelmiştir. Külliye yapıların tasarım ruhunu dikkatle incelediğimiz zaman, toplanma mekanı (cem, camii, cemaat) olarak Caminin avlusuyla birlikte külliyenin merkezinde yer aldığı etrafında diğer mekanların avlu oluşturacak şekilde konumlandığı görülmektedir.Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi kampüs tasarımında da bu tasarım ruhunun topoğrafyaya ve günümüz ihtiyaçlarına uygun şekilde yaşatılması amaçlanmıştır. Ortak fonksiyonlu yapılar bir avlu oluşturacak şekilde topoğrafyaya uygun bir şekilde lineer bir doğrultuda sıralanmış , bu avlunun merkezinde meydandan yükselen bir şekilde Cami konumlandırılmıştır.