ARMA BUSINESS & LIFE
ADI           : ARMA BUSINESS & LIFE
NİTELİĞİ   : KONUT+TİCARET
ALANI      : 30.000 m²
YERİ        : KURTKÖY / İSTANBUL
YILI          : 2011
SAHİBİ     : OKKALAR İNŞAAT
 
Kurtköy hızla ilerleyen konut yapılaşmasıyla  ciddi bir değişim geçiriyor. Havalimanının üstlendiği fonksiyon ile birlikte teknoparkın gelecek olması,bölgenin sadece konut alanında değil ofis anlamında da ihtiyacının artacağını gösteriyor. Bunun yanında merkez fonksiyonunu kazandıracak bir bölgenin veya yapı grubunun olmayışını gözlemlemekteyiz. Yatırımcı tarafından arsa bize ilk olarak sunulduğunda, konumu ile birlikte ele alındığı zaman ve nitelikli bir tasarımla ele alındığında bölgeye merkez fonksiyonunu kazandırabilecek potansiyelinin bulunduğunu izah etmiştik. Mimari form kurgusunda oluşturduğumuz sadelik, dinginlik ve yeşile verilen önem bölgede kayda değer bir tasarım unsuru olarak belirlenmiştir. Bu anlamda proje, Kurtköy bölgesinde simgesel rol oynaması beklenen bir yapı olarak tasarlandı.

 
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin hızla değişmesiyle merkeziyet fikri ortadan kalkmaktadır. Dünyada, hizmet toplumundan bilgi toplumuna geçiş süreci dikkatle incelendiğinde  iş yapma biçimlerinin ve ofis mekanlarının  hızla değiştiği dikkati çekmektedir. Bilgi toplumumlarında  en değerli şey olarak kabul edilen bilginin ve düşüncenin üretildiği ofisler, insanın verimli çalışabileceği, ev konforunu sağlayabilecek niteliklere sahip mekanlar olmalıdır. Önceden ofisler enerji üretimi  yapan fabrikalara benzetilirken, bugün enformasyon üreten yapılar haline gelmişlerdir. Esnek çalışma biçimlerinin iş hayatına kazandırdığı alternatif işyerleri home ofisler  iş dünyasının şu anı ve geleceği için önemli bir yer teşkil etmektedir. Home-ofis kullanımının tüketici açısından avantajlı bulunan bir başka tarafı da ortak kullanım alanlarının olmasıdır. Randevuyla kullanılabilen ortak toplantı odaları,restoran ve kafeler, fitness salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu,sağlık kulübü, arşiv ve depo alanları gibi sosyal olanaklar Home-ofis fonksiyonuna olan ilgiyi artırmaktadır.Bu proje de  bir ofiste bulunabilecek tüm olanakları ev rahatlığı ile birleştirilerek sunulmaktadır. Yapı ofis ve konut fonksiyonlarını sağlayacak esnek bir iç mekan anlayışıyla planlanmıştır. Aynı zamanda tümüyle cepheye bakan mekanlar  bölünebilir bir kurguyla ele alınmıştır.
 
 Toplam 14400 m2 büyüklüğünde bir arsa üzerinde yükselen Arma business anayola yakınlığı nedeniyle araç trafiğinin her iki akış yönünden de kuvvetle algılanabilecek konumdadır.Ayrıca kütlenin kavşaktan algılanabilirliğini artırmak ve kavşak noktasını rahatlatmak için kısmen yoldan geriye çekilmiştir. Arsa için avantaj oluşturacak bir diğer unsur da arsanın eğimli bir yapıda olmasıdır.Arsa cepheleri arasında kot farkı bulunmaktadır ve bu kot farkından dolayı  ortak kullanıma açık, sosyal alan olarak kullanmak üzere gün ışığı alan bir  bodrum katı yapılmıştır. Arazi eğiminden faydalanılarak kazanılan bu kata yol kotundan giriş sağlanmıştır.Ayrıca eğim sayesinde iç avluda peyzaj ve kot düzenlemeleri yapılarak sosyal kat ile bütünlük sağlanarak buradan doğrudan iç avluya çıkılabilmektedir.Oluşturulan 2. bodrum katta da kapalı otopark çözülmüştür. Arsanın içerisinden gecen yüksek gerilim hattının olumsuz etkisi      tasarımda bir avantaja dönüştürülerek zeminde birbirine bağlanan binanın 2 ayrı kütle gibi algılanması sağlanmıştır.
 
Gün ışığını olabildiğince ofis alanları içine alabilen bina içindeki tüm kullanıcıların panoramik görüş açısına sahip olmalarını maksimum düzeyde sağlayacak kararlarla tasarıma yaklaşılmıştır. Bina cephesinde ağırlıklı olarak cam kullanılarak şeffaflık, sadelik ön planda tutulmuştur. Güneş kırıcı yatay ve düşey elemanlarla desteklenmiş cam yüzeyler üstte ve yanlarda bulunan beyaz katı yüzeylere adeta tutunmuş durumdadır. Simgeselliği ve benzersizliği vurgulamak amacıyla cephede zıtlık oluşturulmuştur.Daha yatay ölçekte tasarlanan alt katlarda düşeylik vurgulanmaya çalışılırken, üst katlarda yataylık ön plana çıkarılmıştır. Yapıda şeffaf ve masif yüzeyler mimari formu güçlendirecek şekilde kullanılmıştır. Düşey ve yatay arasındaki dengeyi kuran kompozisyon elmanları binanın simgeselliğine katkıda bulunarak benzerleri arasından ayrışmasını sağlamaktadır.Alt üç katta oluşturulan galeri tümüyle dış mekanda oluşturulan rekreatif alanlara yönelmiştir.Peyzajla olan sürekliliği kuvvetlendirmek amacıyla yeşil alanlar bina içlerine doğru çekilerek kat bahçeleriyle desteklenmiştir. Tasarlanan üç kat yüksekliğindeki galeri lobi ile yapının diğer bölümleri arasında bağlantı kurarken zengin bir iç mekan ortamı da oluşturmaktadır.Üst katlarda kat hollerinin kat bahçeleri ve galerilerle desteklenip iç bahçeye bakması sayesinde daire sahipleri tümüyle aydınlık,iç bahçeyi görerek dairelerine ulaşmaktadır.
 
 Tasarımda alınan kararlar doğrultusunda sadelik, dinginlik ve yatay kurguyu destekleyecek malzeme ve renkler tercih edilmiştir. Cam yüzeylerde  transparan tinted yeşil renk kullanılmıştır, masif yüzeylerde ve cephe elemanlarında ise beyaz renk tercih edilmiştir.