KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI TASARIMI YARIŞMA PROJESİ

 ADI          : KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI TASARIMI

NİTELİĞİ   : EĞİTİM
YERİ        : SELÇUKLU / KONYA
YILI          : 2014
SAHİBİ     : KONYA ŞEKER
 

Günümüz bilgi çağında, çağdaş üniversitelerin, çoğulcu ve katılımcı bir yapıyı vurgulamanın yanında  kapsamlı bir kültürel ve sosyal ortam sunması gereklidir. Modern Üniversite tasarımları daha yatay ve çevreci bir anlayışla ele alınmalı, aydınlık ve şeffaf iç mekanları ile içe dönük rehabilite edici nitelikli dış mekanlar öngörmelidir. Üniversite içerisindeki farklı fonksiyonlar, mimari üslup birliği içerisinde fakat farklılaşarak çoğulcu bir anlayışla kendini ifade etmelidir.

Yapıların yakın çevre ve kent ile ilişkileri iyi düşünülmeli, doğal havalandırma ve doğal aydınlatmadan yararlanabilmek için yapıların birbirinin manzarasını engellemeyecek şekilde yerleşmesi gerekmektedir. Üniversite yerleşkesi, az katlı ve yeşil bir siluet oluşturarak çevreye duyarlı bir tasarımla ele alınmalıdır.

Dış mekan kuramındaki arayışlar da vaziyet planının şekillenmesinde etkili olmuştur. Zira nitelikli aktivite ve gezinti alanlarının tanımlanmış ve özelleşmiş bir dış mekanda olması gerekmektedir. Tabiatla ve yeşil alanlarla uyum içerisinde olmak sokak ve yeşil ile olan görsel irtibatı artırma isteği kapalı mekanların az katlı tasarımını gerekli kılmıştır. Daha yatay ve çevreci, tabiatla uyum içinde, aydınlık ve nitelikli mekanlar öngörülmüştür.

Öğrencilerin kendilerini tabiatın içerisinde hissedeceği, sıkılmadan gezebilecekleri bir dış mekan ortamı hedeflenmiştir. Gerek oranları gerekse sahip olduğu bağlantılar ve unsurlarıyla nitelikli bir dış mekan oluşturulmaktadır. Öğrenciler sokakta yapı grupları arasından yürürlerken, kendilerini doğal bir sokak ortamı içerisinde hissetmektedirler.

Tasarımın sadece kampüsle sınırlı kalması ve çevresini geliştirme potansiyelinin düşünülmemesi durumunda, yaşamayan bir kampüs olma ihtimali bulunmaktadır. Önerilen bağlantı noktaları ve rekreasyon alanlarıyla birlikte iyi tasarlanan bir kampüs, merkez fonksiyonlarını üstlenen bir çekim merkezi haline gelecektir.

Merkezde yer alan galeri ve transparan cam yüzeyler dersliklerin yeşil iç sokakla bütünleşmesini amaçlamaktadır. Güneş kontrolü için uygulanan güneş kırıcılarla şeffaf yüzeylerdeki yatay ve düşey etkiler desteklenmiştir.

 Katlarda yer alan yeşil teraslar,  yeşilin yapı içlerine kadar çekilerek öğrencinin bitkilerle olan birlikteliğini artırmıştır.

Yurt ve Hostel binasının zemin katında Üniversiteye gelir getirebilecek  ticari alanlar düşünülebilir. Kent merkezini yaka yoluna bağlayan bu cadde üzerindeki dükkanlar üniversitenin ticari ihtiyaçları dışında şehre de canlılık katacaktır. 

Yapıların form anlayışı sürekliliğin ve birlikteliğin hakim olduğu ancak her yapının da kendisini güçlü bir şekilde ifade edebildiği bir tasarım ekseni üzerine kurgulanmıştır.