×
×

DOĞAŞEHİR TİCARET MERKEZİ

YER
İNŞAAT ALANI
YAPIM TARİHİ
SELÇUKLU/KONYA
347.000 m²
2016

Projede toplam 15 blok olmak üzere 1226 daire, 15 villa ve 71 dükkan bulunmaktadır. Arazideki yüksek kot farkı sebebiyle, konut blokları topografyaya uygun biçimde kotlandırılarak yerleştirilmiştir. Böylece manzara algısı artırılmıştır.

Tasarımda yapılar, dış mekan ile bir bütün olarak ele alınmıştır. Yapılar dış mekanları üçüncü boyutta tanımlayan ögelerdir. Yapılaşmış çevrelerde binalar, açık mekanları oluşturan ve tanımlayan en önemli ögelerdir. Açık mekanları gözeten bir tasarım yaklaşımı, tek bina ölçeğindeki yaklaşıma göre daha başarılıdır. Açık ve kapalı alanları ile kurgulanmış yaklaşım, kullanıcıların günlük gereksinimlerinin birçoğuna yanıt verebilir niteliktedir.

Blokların arazi üzerinde konumlanmasında, tüm dairelerin iç bahçedeki geniş peyzaj alanından maximum faydalanması ve yapıların oturum alanı dışında kalan boşlukların tarifli işlevsel alanlar olması amaçlanmıştır. Bu nedenle bütün bloklar birbirinin görüş açısını engellemeyecek şekilde arsanın çeperine yerleştirilmiştir. Ortalama 12 kattan oluşan bu proje; yerleşimiyle ve arazideki eğime uygun şekilde yapıların çatılarının eğimli olması ile farklı bir genel siluet oluşturmaktadır.

Arsanın ön cephesinde bulunan yeşil alana yakın kısımlarda 15 adet villa planlanmıştır. Böylece bu yeşil alan da peyzajın bir parçasıymış gibi görünürken aynı zamanda bu kısımda yüksek katlı yapı olmaması nedeniyle geçirgen bir yerleşim sağlamıştır. 2 kat yüksekliğindeki bu konutlar adeta peyzajın içinde erimektedir.