×
×

NATURAPARK TİCARET MERKEZİ

KARMA KULLANIM

YER
İNŞAAT ALANI
YAPIM TARİHİ
SELÇUKLU/KONYA
248.250 m²
2017

Proje, ulaşım ve yoğunluk gibi kentsel özellikler ile optimum alan kullanımı, peyzaj , açık – yarı açık – kapalı alan oranları , araç yaya sirkülasyonu ve kitlesel kompozisyon irdelenerek planlanmıştır. Projenin ana fikri, yoğun yeşil doku oluşturularak doğa içinde yaşam şeklinde planlanmıştır. Proje alanı rekreasyon etkinliklerinin üretildiği, spor ve doğayı tanıma faaliyetlerinin depolandığı, doğanın kent yaşamıyla buluşacağı bir mekan olarak tasarlanmıştır. Oluşturulan fiziksel çevrenin burayı kullanacak topluluğa sahiplenme ve ait hissetme duygusu yaşatacak nitelikli mekanlar oluşturması amaçlanmıştır. Genel tasarım karakteri dahilinde, kullanıcı çeşitlemesi, etkileşimleri ve kullanım varyasyonları birçok çeşitlilikte değerlendirilirken; zamanın, doğanın, insanın dahil olduğu, dinamik bir yaşantı kurgusu hayal edilmiştir. Yapılması öngörülen projede toplam 6 blok olmak üzere 758 daire ve 32 dükkan bulunmaktadır.


Maximum 2 katlı olarak planlanan ticaret kütlesinin anayol aksında olması düşünülmüştür. Tarihi arasta yapılarında olduğu gibi merkezi yaya aksı etrafına mekanlar yerleştirilmiştir. Birinci kattaki cam kütleler, yapıyı ikiye ayırarak binanın yatay algısını ve sokak kurgusundaki sürekliliğini güçlendirmiştir. Yapının yatay formuyla uyumlu olarak doğal kaplamalar ve geniş cam yüzeyler kullanılmıştır. Bu kütlenin ön cephesinde geniş yaya aksı ve otoparklar planlanmıştır. İnsanların yapı grupları arasından yürürken, kendilerini doğal bir sokak ortamı içerisinde hissetmeleri hedeflenmiştir.


Her katta 2 daire olarak çalışılan plan kurgusu, tüm yaşam mekanlarının iç bahçeye yönlenmesine olanak sağlamıştır. 2+1 daireden 6+1 daireye kadar farklı plan tiplerinden ve ortalama 10 kattan oluşan bu proje yerleşim ve cephedeki akışkan kurgusuyla çevrenin siluetine katkıda bulunmaktadır. Binalar; ifadenin saflığı önemsenerek tasarlanmış olup, görsel süreklilik oluşturularak insan ölçeğinde görüşü engellemeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Kütle kurgusunda bahçe katları, onların üzerinde konumlanan ara katlar ve üst katların farklılığı ile parçalı cephe kurgusu yapıların ortak kitlesel dilini oluşturan unsur olmuştur. Dış cephenin, çerçevelerin akışkan bir şekilde farklı birleşmesiyle değişken bir yüzeye dönüşmesi amaçlanmıştır. Yatay etkiyi veren ve projenin kimliğini oluşturan çerçeveler kütlelerin daha parçalı görünmesine olanak tanımıştır. Ayrıca site girişlerinin olduğu kısımda, kütlelerde kademelenme yapılıp bu etki daha da kuvvetlendirilerek farklı cepheler oluşturulmuştur.


Proje alanının iki adet girişi bulunmaktadır. Yaya akışını bozmamak adına araç ve yaya girişi tamamen birbirinden ayrılmıştır. Yayayı alan içerisine sürükleyen su ve ışık gösterileriyle desteklenmiş bir meydan tasarlanmıştır. Girişten başlayan süreklilik yürüyüş yollarıyla kendini daha da güçlü şekilde ifade edebilmektedir. Yürüyüş yolları zengin peyzaj elemanlarıyla daha da tanımlı halde ele alınmıştır. İç bahçenin rekreasyon alanı olarak kalması planlamanın ana kararlarından birini oluşturmaktadır. Konut bloklarının ortasında kalan yeşil alan ve yaya sirkülasyonu, alçaltılmış orta bölümde ise ortak alanlar ve geniş rekreasyon alanlar olarak kesintisiz bir iç bahçeye dönüştürülmüştür. Tüm araç sirkülasyonu, konut bloklarının dış bölümündeki yol ve kapalı otoparkla sınırlandırılmıştır. İç bahçedeki ana yaya yolu aynı zamanda acil ulaşım yolu olarak kullanılabilecektir. İç bahçede su önemli bir unsur olarak yer bulmaktadır. Etkili bir çekim unsuru olarak işlev gören göletler, peyzajın algısında önemli bir etken olarak planlanmıştır. Aynı zamanda çevresinde yürüyüş yollarını tanımlayarak ana rekreasyon aksını belirleyen öğeler haline gelmiştir. Kafeteryanın ve sosyal alanların bulunduğu alanda kademeli olarak alçalan havuzlar doğal bir akarsu izlenimi vermektedir.


Tüm tesisat hacimleri ve otopark gereksinimleri ana yoldan kolaylıkla ulaşılabilen bir rampa ile bodrum katta çözülmüştür. Kapalı otoparkların devamında arazide var olan eğimleri kullanarak iç bahçeye doğru yapılan kademelerin bir bölümünde , ana peyzaj aksında sosyal kullanım alanları planlanmıştır. Yapıda yüzme havuzları, fitness salonları, spa birimleri ,cep sinema salonu , çocuk oyun alanları ve kafeteryalar bulunmaktadır. Bu yapının topografya ile uyumlandırılan çatısı, üst kotlardan rekreasyonun devamı olarak algılanması düşünülerek yeşil çatı olarak kurgulanmıştır.


Zemin katlarda her daire için düzenlenen özel bahçe teraslarının yer alması öngörülmüştür. Doğa ile iç içe olabilme imkanı sunan bu teraslar, dış bahçeyle fiziksel ve görsel ilişki kurulan mekanlar olarak kurgulanmıştır.