×
×

SU PARKI

KARMA KULLANIM  |  MASTER PLANLAMA  |  EĞİTİM  |  KÜLTÜREL  |  KAMU  |  YARIŞMALAR

YER
İNŞAAT ALANI
YAPIM TARİHİ
MERAM/KONYA
32.500 m²
2010

Proje alanı ve yakın çevresi üzerinde yapılan çalışma sonucu, çevredeki yeşil alanın yok denecek kadar az oluşu ve şartnamede istenen yoğun yeşil alan kullanımı, projenin ana fikrini yoğun yeşil doku oluşturulması şeklinde belirlemiştir.

Görsel sürekliliği engelleyici unsurlardan kaçınılmıştır. Arazinin eğimli yapısının sunduğu olanaklar kullanılarak, bakı alanları oluşturulmuş, yapısal ve bitkisel düzenleme insan ölçeğinde görüşü engellemeyecek şekilde konumlandırılmıştır. Danışmanın isteği ve idarenin onayı ile genel park konseptimize uymadığı düşünülen seyir kulesine alanımızda yer verilmemiştir. Alan topografyasının sunduğu olanaklar da kullanılarak, kullanım konumları, kullanıcının aktiviteden alacağı zevki artıracak biçimde, çevresi ile görsel ilişkileri düşünülerek belirlenmiştir. Doğa merkezli kullanımlarda kentsel doku, bitki ve topografya ile perdelenmiştir. Alan, doğal özellikleri gözetilerek alan kullanım kararları öncesinde, kendi içinde ve aralarında dinamik ilişkilere sahip 3 ana bölgede ele alınmıştır. Piknik alanları, Spor aksı ve Eğlence aksı. Alan içinde yaya sirkülasyonu promenad ve buna bağlı kılcal patikalar ile sağlanmaktadır. Kılcal patikalar alanın doğal eğimine göre en uygun noktalar belirlenerek oluşturulmuştur. Sirkülasyonda, arazi ile uyumlu, akışkan bir süreklilik hedeflenmiştir. Konya'nın yeni kentsel odağı olacak Su Parkı'nda promenad bu niteliğini besleyecek etkinliklerle donatılmıştır. Promenad; yaya, bisiklet yolları çeşitlilik arz eden rampa sistemleri ile Su Parkı'ndaki tüm fonksiyonları birbirine bağlamaktadır. Promenad boyunca yol kenarlarında oluşan eğimler üzerine açık çay bahçeleri ve kafeler tasarlanmıştır.

Akvaryumun arazide konumlandırılmasında, grup ziyaretlerinde ulaşımın kolaylaştırılması ve servis alımının rahat sağlanabilmesi için otoparka yakınlık ön planda bulundurulmuştur. Ayrıca, akvaryumun alt katında konumlanmış olan kafeteryaların gölet manzarasından maksimum faydalanması hedeflenmiştir. Deniz anasından esinlenilerek tasarlanmış sıra dışı formu ve estetik tasarımı ile akvaryum binası yakın çevresini çekim merkezi haline getirmiştir. Bulunduğu konum arazinin kalbi niteliğinde olduğu için yapının çevreden algılanabilirliği oldukça yüksektir, özellikle gece aydınlatması ile sağlanacak manzaranın Su Parkı kullanıcılarına eşsiz bir görüntü sunması sağlanmıştır. Yapı içerisinde akvaryum bulunan yüzeylerin farklı boyutlarda olması, iç mekanda dinamik bir görüntü elde edilmesini sağlamış aynı zamanda her akvaryum için ziyaretçilere farklı görüş açıları oluşturmuştur. Radial plan çözümü tüm akvaryum birimlerinin aynı servis alanından beslenmesine olanak vermiştir. Yapımız genel hatları ile tatlı su balıkları, tuzlu su balıkları ve tünel kısmı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Akvaryuma giren ziyaretçiler ilk olarak tatlı su balıkları sergileme alanı ile karşılaşırlar. Tatlı su akvaryumlarında tatlı sularda yaşayan farklı türlerde canlıların sergilenmesine olanak sağlamaktadır. Tatlı su balıklarından sonra geniş bir alan ayrılarak vatoz balıklarının sergilenmesi için uygun bir mekan elde edilmiştir. Bu mekanda ayrıca dinlenme alanları da bulunmaktadır. Vatoz balıklarının sergi alanından sonra tuzlu su balıklarının bulunduğu bölüme geçilir. Son olarak tünele geçilir. Tünel tankı üç alanı beslemektedir. Bunlar, tünel tankının merkezinde bulunan 128 kişilik konferans salonu, 26 metre uzunluğundaki çift taraflı ve 22 metre uzunluğundaki tek taraflı tüneller ve 8m genişliğinde, 2 m derinliğinde olan izleme penceresinin bulunduğu alanlardır. Böylece tünel tankının yüzeyi arttırılmış ve maksimum izleme alanı elde edilmiştir. Merkezdeki konferans salonunda ziyaret saatleri süresince belgesel gösterimi yapılması amaçlanır böylece ziyaretçiler özellikle çocuklar, eğlenceli ve eğitici belgeselleri izlerken aynı zamanda dinlenirler. Ayrıca akvaryumun ziyarete kapalı olduğu saatlerde konferans salonu özel aktiviteler için kullanılabilir. Tünelden çıkan ziyaretçilere ferah bir fuaye alanı sunulmuştur. Bu alanda, ziyaretçilerin havuzda sergilenen canlılara dokunabileceği dokunma havuzu konumlandırılarak keyifli bir mekan elde edilmiştir. Bu noktada turu tamamlayan ziyaretçiler hediyelik eşya satış ünitelerine yönlendirilir ve buradan alışveriş yaparak hole çıkmaları sağlanır. Yapı içerisinde akvaryum bulunan yüzeylerin girinti çıkıntı yapması iç mekanda dinamik bir görüntü elde edilmesini sağlamış aynı zamanda her akvaryum için ziyaretçilere farklı görüş açıları oluşturmuştur. Radial plan çözümü tüm akvaryum birimlerinin aynı servis alanından beslenmesine olanak vermiştir. Plan kurgusunda genişleyip daralan mekanlar oluşturulmuş, kapalı alanda dolaşan ziyaretçiler yer yer geniş dinlenme mekanlarına yönlendirilerek keyifli bir deneyim yaşamaları hedeflenmiştir.

Su Müzesi; arazinin güney yönünde konumlanırken, akvaryumdan başlayan ve arazinin kuzeydoğusunda yer alan spor birimlerine kadar devam eden yaya aksında yer almaktadır. Müze yapısı farklı iki kotta çözümlenmiştir. İki ayrı girişle sergi katı, müzenin üstlenmiş olduğu diğer fonksiyonlardan ayrılmaktadır. Çok amaçlı salon; akvaryum ve müze binaları ile spor salonu birimleri arasındaki yaya aksı üzerinde, arazinin güneydoğusunda yer almaktadır. Salondan çıkan insanları, lineer bir şekilde gölet ve diğer aktivitelerle buluşturarak yaya sirkülasyonunun sürekliliğinin sağlanması öngörülmüştür. Bu yaya aksı; rampa, merdiven ve şelalelerle desteklenerek arazideki kot farkları optimum seviyeye getirilmiştir. Ziyaretçiler gölet çevresinde bu yapı grupları arasından yürürken doğal bir sokak ortamı içerisinde hissetmektedirler. Önerimizde çok amaçlı salon kompleksinin bir yandan modern ve ergonomik, diğer yandan mimari program ve çevre koşullarına azami uyum sağlayan bir yapı olmasına özen gösterilmiştir. Bu nedenle düşey yükselen çevreye zıt olarak yatayda arazinin eğiminde eriyen bir kütle olması önerilmiştir. Beyaz renk doğallığı temsil ettiği için de bina genelinde bu renk yoğun olarak kullanılmıştır. Geniş cam yüzeylerde güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için yatay güneş kırıcılarla önlem alınmıştır. Yapının suyla ilişki kurma gerekliliği düşünülerek, göletin uzantısı olarak içeri alınan su ile ilişkilendirilmesi ön görülmüştür. Bu anlamda salona eklemlenen yarı açık teraslar zarif kolonlarla suyun üzerinde konumlanmıştır. İç mekanda da aynı nedenden dolayı fuayeden salona geçiş bir havuz aracılığla sağlanmıştır. Toplantı salonlarının fuayesi de bu havuzla ana fuaye ile bağlanmıştır. Havuzun üst kısmındaki cam yüzeyden fuayeye doğal ışık alınması sağlanmıştır. Fuaye gerektiğinde fazla sayıda insanın birlikte gerçekleştirebilecekleri çeşitli etkinliklere cevap verebilecek nitelikte tasarlanmıştır. Kapalı spor birimleri arazinin doğu koluna uzanacak olan yapay nehrin kuzey yamacında yer almaktadır. Bu yapı çok amaçlı salon binası ve açık spor birimlerinin arasında konumlanırken nehrin karşı yakasında eğlence aksına yönelmektedir. Yapı bünyesinde, yüzme havuzları, fitness salonları, squash salonları, spa birimleri ve kafeteryalar barındırmaktadır. Yüzme havuzu ve spa birimleri bay ve bayan kullanıcılara ayrı ayrı hizmet edecek şekilde kurgulanmıştır. Fitness salonu, kafeterya ve grup fitness odaları ise ortak kullanıma imkan vermektedir.