×
×

ÜÇKAN TRIA

KONUT  |  OFİS  |  KARMA KULLANIM

YER
İNŞAAT ALANI
YAPIM TARİHİ
SELÇUKLU/KONYA
30.000 m²
2013
Çevresindeki yapılardan farklı olarak kütlesel bir etki yaratılması ile konutlar ve ortak kullanım alanlarının kurgulanması amaçlanmıştır. Yoğun imar planı verilerine göre, daha az katlı katı bir kütle oluşturmak yerine düşeyde vurgulayarak bir bütünsellik içinde farklılaşması hedeflenmiştir. Üçüncü boyutta kütle ilişkileri etüt edilerek yapının mimari dili oluşturulurken üç birime ayrılmıştır.
DEVAMINI OKU